Camera Ball Trắng Quay Đêm FullHD IP WiFi – CameraQuayLen.vn

1.700.000 VNĐ 800.000 VNĐ

Nguyên hộp của Camera Ball Trắng Quay Đêm FullHD gồm:

  1. Camera Ball Trắng Quay Đêm FullHD
  2. Cáp sạc
  3. Ngàm đỡ camera
  4. Sách HDSD

(*) Giá Không Bao Gồm Thẻ Nhớ

Camera Ball Trắng Quay Đêm FullHD IP WiFi – CameraQuayLen.vn

1.700.000 VNĐ 800.000 VNĐ