Chúng tôi là những Founder/ CEO / Digital Marketing duy nhất tại YaMobiles – CameraQuayLen.vn.

Ms. Nhâm
CEO / Founder/ Digital Marketing

Ms. Nhâm hiện tại ở Hà Nội và phụ trách khu vực các tỉnh phía Bắc.

Ms. Ngà
CEO / Founder/ Digital Marketing

Ms. Ngà hiện tại ở Hồ Chí Minh và phụ trách khu vực các tỉnh phía Nam.